Ziedojumu konts

FONDS "RAMPA A"

Konta Nr.:
LV65UNLA0050012432365
Reģ. Nr.:
40008124224
Adrese:
Dzirnavu iela 135, Rīga, LV - 1050

Fondam ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Saskaņā ar likumu „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 20.panta 1.daļu, ziedotāji – uzņēmumi, kas ziedo šīm organizācijām, ir tiesīgi samazināt uzņēmuma ienākuma nodokli par 85% no summām, kas ziedotas organizācijām, kam piešķirts Sabiedriskā labuma statuss.

Visi teātru darbinieki un mākslinieki tiek aicināti ziedot Latvijas Teātra Radošo personu atbalsta fondam! Katrs, kas ziedo no savas algas vai honorāriem LTRPA fondam, var šo ziedojumu summu ieskaitīt attaisnotos izdevumos, iesniedzot VID-am gada deklarāciju, un saņemt atpakaļ 25% no ziedotās summas.

Paldies, ka esat atsaucīgi! Dots devējam atdodas!